single image

雖則話做生意係講個信字,但時下太多人走數當食生菜,口頭承諾完又賴皮唔認數既事頻頻發生,最後損失既又係自己。所以學識收訂金,先可以保障自己。但要開口問個客落訂金既時候,又有咩要注意呢?

 

以合約作保証

清楚準備好合約,明買明賣,除左令雙方都有保障外,更加穩固到客人既信心,相信你係專業有信用既公司。只要俾到信心客人,對方一定願意俾半訂或直接俾全數金額。

維持公司聲譽

其實客人唔肯落訂,某程度都驚你走數或者拎哂錢就求其出貨,變相好無保障。所以公司需要一直累積舊客既評價,例如邀請舊客人留下評價,提升公司的聲譽和透明度,咁就可以令客人更加安心落訂。

動之以情

其實而家好多公司都已經有落訂制度,只要你有誠意同禮貌解釋落訂既理由,再提出其他客戶都有落開訂,施少許壓力比客人,相信對方有心合作既都唔會慳嗰少少訂而破壞合作關係。

以往亦有個案係落完訂客人都照走數,要保障自己,最重要都係係合約上清楚列好條例,等客人知道,「撻訂」係要付出代價咖!咁就再無人走到你數啦!

 

呢啲你都可能啱睇!

single image
再生銹既刀都有鋒利嘅一日

【Google Docs】格式化功能更新 支援一次選擇多段文本

Google Docs推出格式化功能更新,當涉及到正確格式化文檔時,可以減少繁瑣的工作。用家現在可以一次過選擇多個文本,並對所有選擇應用刪除、複製、粘貼或格式化等操作。透過減少重覆的步驟,使格式化和編輯文檔更快,從而提高整體生產力! 如果您有2個由標題分隔的句子,或想對整個段落中的3個不同單詞應用相同的效果,現在只需一次選擇所有文本並應用更改即可! ...
single image
醫飽個肚 體能錢能轉換器 黃店有話兒

【黃店系列】唔想用安心出行? 2大黃店外賣APP 商戶遍佈全港 積分可用落其他黃店

唔想下下都用安心出行?不妨試下叫外賣啦!唔想益袋鼠熊貓,又想支持本土小店,呢2個外賣平台大家就一定要用喇! Shopper 夠哂全面一站式,有得嗌外賣之餘仲有得網購雜貨、Book枱食飯同做facial~成百幾間加盟嘅熱門黃色食肆遍佈全港,光榮冰室、心之食堂、齊柏林熱狗、花斑茶社等等應有盡有。你可以揀送遞定自取,暫時只支援Apple ...
single image
搞掂檔

【聖誕節】3個免費聖誕音效網站 拍片接job最後衝刺

踏入12月,又可以倒數聖誕節啦!今次想為大家介紹三個免費嘅聖誕音效網站,呢啲音效涵蓋晒聖誕節可能會聽到嘅聲音!例如聖誕歌、家庭聚會的談話聲,甚至聖誕老人「Ho-Ho-Ho」嘅聲都有!啱晒用嚟剪一啲有關聖誕節嘅廣告或者宣傳片! 1.pikbest 呢一個網站有唔同版本嘅聖誕歌。例如有管弦樂版本、浪漫韓國風格、爵士樂版本等等!總有一首啱你心水! ...
Load More