Uncategorized 體能錢能轉換器

《腦力開發:成為下一個Lucy》

single image

有無曾幾何時,懷疑過自己係低能既?放心,我絕對唔係針對你,我係話在座既咁多位,都可能有咁懷疑過自己。唔係既話,點解做野成日甩甩漏漏,記性又差?放心,在下都曾經耗盡心力去研究自己既退化問題,結果發現自己只係無腦姐。而無腦呢,又同你既日常生活有莫大既關係。只要改善好生活習慣,人人都可以好似在下咁重拾返自信。

做運動
你數下,你究竟幾耐無去郁下你身肥肉?運動可以令超過20%既血同氧份帶返上你個腦度,情況就似幫屋企打開窗咁,比個腦吸下新鮮空氣。長此下去你個腦就可以保持清醒,轉數都快啲。

玩遊戲
睇到呢到,你肯定話你成日打機點解都無用?講得出呢句都證明左你既腦力明顯出事啦。就算玩都要識揀黎玩,益智既遊戲可以訓練你既思考力同集中力,例如crossword, Soduku(aka數獨)呢類遊戲。至於你啲課金手機game,收埋佢啦唔該。

瞓覺
其實瞓覺絕對係一門高深學問,你人生有三分一既時間都瞓緊覺,如果長期瞓得唔好,對你既腦力同精神狀況都帶有直接影響。所以要提升腦力,一定要保持良好既睡眠質素。夜晚瞓前可以食啲小食,飲杯熱牛奶,減少半夜餓醒瞓唔返既狀況。而且盡量唔好飲咁多水啦,搞到晚晚屙夜尿就唔好啦。

相信我,只要每日持之以恆去改善你既生活習慣,將你既腦力瘋狂開發,人類未來既進化史由你開始!

呢啲你都可能啱睇!

single image
再生銹既刀都有鋒利嘅一日

【Google Docs】格式化功能更新 支援一次選擇多段文本

Google Docs推出格式化功能更新,當涉及到正確格式化文檔時,可以減少繁瑣的工作。用家現在可以一次過選擇多個文本,並對所有選擇應用刪除、複製、粘貼或格式化等操作。透過減少重覆的步驟,使格式化和編輯文檔更快,從而提高整體生產力! 如果您有2個由標題分隔的句子,或想對整個段落中的3個不同單詞應用相同的效果,現在只需一次選擇所有文本並應用更改即可! ...
single image
醫飽個肚 體能錢能轉換器 黃店有話兒

【黃店系列】唔想用安心出行? 2大黃店外賣APP 商戶遍佈全港 積分可用落其他黃店

唔想下下都用安心出行?不妨試下叫外賣啦!唔想益袋鼠熊貓,又想支持本土小店,呢2個外賣平台大家就一定要用喇! Shopper 夠哂全面一站式,有得嗌外賣之餘仲有得網購雜貨、Book枱食飯同做facial~成百幾間加盟嘅熱門黃色食肆遍佈全港,光榮冰室、心之食堂、齊柏林熱狗、花斑茶社等等應有盡有。你可以揀送遞定自取,暫時只支援Apple ...
single image
搞掂檔

【聖誕節】3個免費聖誕音效網站 拍片接job最後衝刺

踏入12月,又可以倒數聖誕節啦!今次想為大家介紹三個免費嘅聖誕音效網站,呢啲音效涵蓋晒聖誕節可能會聽到嘅聲音!例如聖誕歌、家庭聚會的談話聲,甚至聖誕老人「Ho-Ho-Ho」嘅聲都有!啱晒用嚟剪一啲有關聖誕節嘅廣告或者宣傳片! 1.pikbest 呢一個網站有唔同版本嘅聖誕歌。例如有管弦樂版本、浪漫韓國風格、爵士樂版本等等!總有一首啱你心水! ...
Load More