唔睇無話題 搞掂檔 每月焦點

Freelance新手第一次接Job怕走數?對齊7項Checklist保障自己保平安

single image

因為疫情,試過全民Work From Home嘅日子,是咪有朋友仔心思思想試下做Freelancer呢?新手接Job又怕遇上西客走數?手停口停工作室幫一眾剛出新手村嘅寶寶們綜合接Job 保平安Checklist, 對齊7項保障自己!

  、

1. 接Job都要起下底

叫Freelancer減價嘅理由多不勝數,有自己友試過接過NGO / 學生哥嘅Job係收數嘅時候被「請求」收平啲常做善事 / 幫下學生。接Job前不妨上下客戶社交網站、網上討論區睇下人哋嘅comment,平時同你身邊嘅行家交流下,話唔定個客「臭名遠播」而你不知道,咁就中伏了⋯

2.唔使急住報價

有啲客好鐘意一嚟就問價,份Job到底要做幾多嘢都冇講清楚,就急住要你開價,呢啲就要小心啲,可能想搵你著數。因為如果報完價之後先發覺勁多煩嘢要跟,到時再叫返高個價就好難啦!所以報價前要清楚知道點工作要求,評估下難度再開價。

3. 白紙黑字冇得輸

做得Freelancer能夠幫自己嘅就只有自己,所以第一件事要避免電話傾,咩都冇留底到時就口同鼻拗。記住要寫齊Quotation、Invoice、Receipt,清楚列明收費、詳細工作內容、條款及細則,要對方簽名加公司印作實,工作內容有大變動更加要出過張新嘅,大家清楚之餘又唔怕出事冇得追;如果涉及長期合作或金額較大就最好當面簽。

4. 壓你價點算?

有西客見你新手會壓你價,話咩「幫你建立緊個Portfolio」,要你收平啲。如果係咁,你又對自己嘅能力有信心,你可以明確咁同佢講,自己係專業嘅,最好有以前嘅Portfolio畀佢睇,如果佢堅持要平的話,就叫佢可以搵業餘嘅朋友仔喔!

5. 收咗訂金走唔甩

傾好價錢之後,可以同阿客傾埋點畀訂金同尾數。Touchwood第時阿客突然Cut Budget話唔使你啦,明明自己又做咗嘢,都有筆訂金做酬勞。記住無論收訂金定尾數,都要Set返個Deadline,最好有係銀行過數,或其他可以留到Record嘅方式,無謂到時口同鼻拗。

6. 改幾多之要講定

記住,花時間改得越多,即係Freelancer嘅時薪就會越低。所以一單Job包改幾多次,係要清楚寫明係大家個Agreement到。如果明明當初話包改3次,但阿客改完又改,又叫你「後生仔唔好斤斤計較」,你可以有禮貌地建議佢「不如你同同事傾好有咩位要改,一次過吖,始終改多過3次要加錢,問清楚費事改返轉頭啊!」

7.落水印唔怕收唔齊尾數

做設計、製作嘅freelancer可能會遇上拖數嘅西客,遇到上述問題同樣可以出奇招KO佢哋,未收到錢前只出個有水印嘅版本,咁就算佢想走數,都只可以拎住有你個大朵嘅版本走佬,想要清水版就只可以乖乖找埋條尾數啦!

呢啲你都可能啱睇!

single image
再生銹既刀都有鋒利嘅一日

【Google Docs】格式化功能更新 支援一次選擇多段文本

Google Docs推出格式化功能更新,當涉及到正確格式化文檔時,可以減少繁瑣的工作。用家現在可以一次過選擇多個文本,並對所有選擇應用刪除、複製、粘貼或格式化等操作。透過減少重覆的步驟,使格式化和編輯文檔更快,從而提高整體生產力! 如果您有2個由標題分隔的句子,或想對整個段落中的3個不同單詞應用相同的效果,現在只需一次選擇所有文本並應用更改即可! ...
single image
醫飽個肚 體能錢能轉換器 黃店有話兒

【黃店系列】唔想用安心出行? 2大黃店外賣APP 商戶遍佈全港 積分可用落其他黃店

唔想下下都用安心出行?不妨試下叫外賣啦!唔想益袋鼠熊貓,又想支持本土小店,呢2個外賣平台大家就一定要用喇! Shopper 夠哂全面一站式,有得嗌外賣之餘仲有得網購雜貨、Book枱食飯同做facial~成百幾間加盟嘅熱門黃色食肆遍佈全港,光榮冰室、心之食堂、齊柏林熱狗、花斑茶社等等應有盡有。你可以揀送遞定自取,暫時只支援Apple ...
single image
搞掂檔

【聖誕節】3個免費聖誕音效網站 拍片接job最後衝刺

踏入12月,又可以倒數聖誕節啦!今次想為大家介紹三個免費嘅聖誕音效網站,呢啲音效涵蓋晒聖誕節可能會聽到嘅聲音!例如聖誕歌、家庭聚會的談話聲,甚至聖誕老人「Ho-Ho-Ho」嘅聲都有!啱晒用嚟剪一啲有關聖誕節嘅廣告或者宣傳片! 1.pikbest 呢一個網站有唔同版本嘅聖誕歌。例如有管弦樂版本、浪漫韓國風格、爵士樂版本等等!總有一首啱你心水! ...
Load More